Giường tầng Flynn

Giường tầng Flynn với chiều rộng giường khoảng 1m không chiếm quá nhiều không gian sinh hoạt trong phòng bé. Giường tầng có thể tách