Thanh Thúy

Thanh Thúy
Họ & tên (Bố hoặc Mẹ) : Diễn viên Thanh Thúy
Điện thoại :
Email :
Địa chỉ :
Họ & tên bé : Thanh Thúy
Ngày sinh :
Sở thích : Nanakids đã giúp Thúy biến căn phòng trong mơ thành hiện thực, giúp bé phát triển toàn diện. Thúy vô cùng hài lòng vào sự lựa chọn của mình!
Link Facebook : https://www.facebook.com/nghesythanhthuy
Địa điểm tổ chức sinh nhật dự kiến :